ค้นหา

สรุป
ภาษาญัฮกุร หรือมอญโบราณในสมัยทวาราวดี จัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร สาขาย่อยโมนิค
จัดทำโดย: 
ณัฐมน โรจนกุล