ค้นหา

สรุป
ภาษาปลัง (Plang) หรือบางคนออกเสียงว่าปลั่ง เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic language family) สาขาปะหล่อง
จัดทำโดย: 
Field Linguistics Research Practicum 62