ค้นหา

สรุป
ภาษาอูรักลาโวยจ เป็นหนึ่งในภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญ ทำให้ชาวอูรักลาโวยจที่บ้านสังกาอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ได้รวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินงานฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ด้วยตนเอง
จัดทำโดย: 
กุมารี ลาภอาภรณ์