ค้นหา

สรุป
ภาษาฮากกาหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า จีนแคะ เป็นกลุ่มภาษาหนึ่งในจำนวน 7 กลุ่มภาษาของจีน
จัดทำโดย: 
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
สรุป
หัวข้อภาษาและวัฒนธรรมที่ได้รับการบันทึกโดยสมาชิกชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ฮากกา เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ท้องถิ่นและฟื้นฟูภาษาฮากกา
จัดทำโดย: 
โครงการคลังข้อมูลดิจิทัลของกลุ่มชาติพันธุ์ฯ
สรุป
หัวข้อภาษาและวัฒนธรรมฮากกาที่ได้รับการบันทึกและวิเคราะห์โดยนักวิชาการ
จัดทำโดย: 
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร