ค้นหา

ค้นหา

เรียงตาม

กลุ่มชาติพันธุ์

คำสำคัญ

กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เป็นเรื่องที่สอนให้รู้ว่า อย่าเพิ่งตัดสินใครโดยที่ยังไม่ได้สอบถามความจริง เพราะอาจจะเข้าใจผิดได้
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
การที่ฮ่องเต้มีนางสนมมาก ทำให้จำได้ไม่หมด จึงได้แต่ดูภาพวาดแล้วเลือกคนที่สวย แต่ภาพวาดนั้นก็ไม่เหมือนตัวจริง เพราะคนวาดรับสินบน มีแต่หวังเจาจวินที่ไม่ได้ติดสินบน ทำให้ฮ่องเต้ไม่เคยเห็นหน้า แต่พอยกให้เผ่าซวงหนูแล้ว จึงรู้ว่าหวังเจาจวินเป็นสนมที่สวยที่สุด
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หมาป่ายังไงก็เชื่อถือไม่ได้ หากคนใจดีช่วยเหลือไว้ ภายหลังอาจถูกเนรคุณได้
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าไปคิดแทนคนอื่นเขา เพราะคนเราย่อมไม่รู้ความคิดของผู้อื่น
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เป็นนิทานที่สอนให้รู้ว่า ถึงแม้จะมีความมั่นใจขนาดไหน ถ้ามีคนมาพูดซ้ำ ๆ ก็ทำให้เปลี่ยนใจได้เหมือนกัน
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เป็นนิทานที่สอนให้รู้ว่า ไม่ต้องคิดถึงเรื่องไกลตัวให้มาก
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
ความมานะพยายาม และความมุ่งมั่นทำให้เกิดความสำเร็จ แม้แต่เทวดายังเห็นใจและช่วยให้เกิดความสำเร็จ
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เป็นเรื่องเล่าที่สอนให้รู้ว่า ความเชี่ยวชาญเกิดจากการกระทำ หรือฝึกฝนบ่อยๆจนชำนาญ ไม่ใช่ความวิเศษอะไร แต่ละคนแต่ละอาชีพย่อมมีความเชี่ยวชาญต่างกันไป
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
ซือมากวง เป็นเด็กที่ฉลายที่ช่วยเพื่อนที่ตกลงไปในโอ่งน้ำรอดตายได้
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เรื่องนี้เป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน การพูดลอยๆ ที่ไม่ชัดเจน ทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดได้
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
ก่อนที่จะว่าคนอื่น ควรพิจารณาตัวเองก่อน มิฉะนั้นจะถูกย้อนกลับได้
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
ความโชคร้ายบางครั้งอาจจะไม่ร้ายเสมอไป แต่อาจเป็นความโชคดีก็ได้