ชฺอก บูบอง, บะแล ดาลิก กิตัว

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
รายละเอียด: 

ชฺอก  บูบอง คือ เป็นอ่าวเล็ก ที่มีต้นรัก สามารถใช้ลูกต้นรัก มาบีบใส่ตา เพื่อล้างตาได้

บะแล  ดาลิก  กิตัว คือ บริเวณหินเล็ก ๆ น้ำลึก

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา