ชฺอก เตด แบน, เตด แบน

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
รายละเอียด: 

ชฺอก  เตด  แบน คือ บริเวณอ่าวเล็ก ๆ สมัยก่อนชาวมอแกน หาไข่เต่ากระ เอาไปขาย

เตด  แบน คือ บริเวณแนวหิน ที่เป็นหัวแหลม ยื่นออกไปในทะเล ไม่ไกลนัก

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา