บะแล ตะงาก ชฺาบาอ์, ปานาด ชฺาบาอ์ แนก

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
รายละเอียด: 

บะแล  ตะงาก  ชฺาบาอ์ คือ บริเวณที่มีหินเล็ก ๆ อยู่ตรงกลาง เคยมีงูเหลือม

ปานาด  ชฺาบาอ์  แนก คือ บริเวณหาดยาว ที่เคยมีงูเหลือมเล็ก

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา