บายาอ์ ดะฮ ยานัด, ปานาด ยานัด

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
รายละเอียด: 

บายาอ์  ดะฮ  ยานัด คือ เป็นบริเวณที่มีหินก้อนใหญ่ อยู่หน้าอ่าว เคยมีสับปะรดลอยมาติดที่หน้าหาด

ปานาด  ยานัด คือ เป็นหาดทรายยาว เคยมีสับปะรดลอยมาติดที่หน้าหาด

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา