ปอกน กะแอลาลาย

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้เรื่องสมุนไพร ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการ “เรื่องเกี่ยวกับยาของชาวมอแกน” (ยาลาน บัด)
รายละเอียด: 

ปอกน กะแอลาลาย
ญา เป็น ปอกน กะแอ. ยะอน ลีเอียด ชฺีเลียม แชฺกฺิด  งอมอง ยางาว.
เบาะ : แม็น  ยะอน  ญอก  และฮ  เวน  บิ  อน  ญา  แอ็น  ปะ  ปาเตน  อะ  ปะ  บาลัก  ปะ  ยาตัน  นานาก
นามาว : ปาดัง  แนอะฮ ดะ

ปอกน กะแอลาลาย
เป็นไม้ยืนต้น ใบเล็ก เรียว มีรอยหยัก สีเขียวอ่อน
วิธีใช้ : เอาใบมาตำ ใส่น้ำนิดหน่อย เอามาโปะที่แผล บริเวณที่เป็นแผล แก้ฝี บวม หรือแผลที่เป็นหนอง
พบบริเวณ : บริเวณที่เรียบ ในอ่าวบอนใหญ่

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา