ปอกน คลูด

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้เรื่องสมุนไพร ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการ “เรื่องเกี่ยวกับยาของชาวมอแกน” (ยาลาน บัด)
รายละเอียด: 

ปอกน คลูด
ญา บะแนะฮ  ลาลัด  ยะอน  ยาตะฮ  ยากาน  ยูลุย  อาชฺะเปียง  ทู-วา.
เบาะ : ลาล็อย  แม็น  ยากัน  มาเญา  เบาะ  คะยฺะฮ  ปี  มาอ์  ลอบัด  บาลอย  
นามาว : ปาดัง  แนอะฮ ดะ.

 

ปอกน คลูด
เป็นไม้เลื้อย ลักษณะใบ เรียว ยาว บริเวณก้าน มีหนาม
วิธีใช้ : ขุดเอาราก มาล้างให้สะอาด แล้วนำมาฝน ละลายน้ำ โปะกะหม่อม หรือตามตัว ใช้รักษาไข้ในเด็ก
พบบริเวณ : ที่ราบ อ่าวบอนใหญ่

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา