ปอกน จามังกาแน็ก

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้เรื่องสมุนไพร ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการ “เรื่องเกี่ยวกับยาของชาวมอแกน” (ยาลาน บัด)
รายละเอียด: 

ปอกน จามังกาแน็ก
ญา เป็น ปอกน กะแอ ยะอน ยาตะฮ ชฺเลียม.
เบาะ : แม็น  ยะอน  ญอก  ลาดก  เวน อาบิ ปะพลอก. ลอบัด บาลอย ตานาด บลวง 
นามาว : ตาบีง แนอะฮ ดะ.

 

ปอกน จามังกาแน็ก
เป็นไม้ยืนต้น ใบเรียว สีเขียวอ่อน มีดอก
วิธีใช้ : นำใบมาตำ ใส่น้ำนิดหน่อย แล้ววางบนกะหม่อม ใช้แก้ไข้ในเด็ก
พบบริเวณ : ริมอ่าว อ่าวบอนเล็ก 

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา