ปอกน ตอตูง

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้เรื่องสมุนไพร ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการ “เรื่องเกี่ยวกับยาของชาวมอแกน” (ยาลาน บัด)
รายละเอียด: 

ปอกน ตอตูง
ยะอน ยาตะฮ กลม. งอมอง ลามาอ์ แกตำ.
เบาะ : แม็น บู-วาก ลาก แม็น อวด. ลอบัด กอลับ ปาเนา.
นามาว : บะแล แนอะฮ แนะ

 

ปอกน ตอตูง
มีใบยาว กลม สีเขียวแก่ ผลคล้ายลูกมังคุด 
วิธีใช้ : เอายางจากผล ทาที่ผิว รักษาโรคกลากเกลื้อน
พบบริเวณ : บริเวณที่มีหิน ในอ่าวบอนเล็ก

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา