ปอกน บะอาย

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้เรื่องสมุนไพร ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการ “เรื่องเกี่ยวกับยาของชาวมอแกน” (ยาลาน บัด)
รายละเอียด: 

ปอกน บะอาย
บะแนะฮ  ปอกน ดะ  แอม  ตาม  ปานาด.  ยะอน  ญา  อายา  กาน  แอม  แนมาอ์  โบ็ย.  ยะอน  นา  ทู-วา  จัม.  ยะอน  ยาตะฮ  ยะอน  บูตัด.  ยะอน  ยาตะฮ  ลอบัด  นาด  บีนัย.  ยะอน  บูตัด  ลอบัด  นาด  กานัย.
เบาะ : แม็น  กอแล็ด  แลคูด  กอแล็ด  เอา  ลาดก  เวน  อาบิ  มาอ์.  ลอบัด  บาลอย  แล  ชูด  ลอ  ลออ์  แล  ชูด  ตัก.  ยะอน  อาก  บุฮ  อาก  แอน. ยะอน  ชะปิน  ตก  กากาก  แม็น  ยะอน  อุม  แนมา  เอาะฮ.

นามาว : ตัม  ยายาอ์  บูม

 

ปอกน บะอาย (หยีทะเล)
เป็นไม้ยืนต้น ขึ้นตามหาด หนึ่งก้านมีอยู่ 5 ใบ มีใบ 2 ลักษณะ คือ เป็นใบกลม และ ใบยาว  ถ้าใบยาวใช้รักษาลูกผู้หญิง  ส่วนใบกลม ใช้รักษาลูกผู้ชาย
วิธีใช้ : เอาเปลือก มาขูด หรือฝน ใส่น้ำนิดหน่อย แล้วทาตามหัว ตามตัว หรือเอาใบมาต้มอาบ ใช้แก้ไข้ หากโดนพิษจากปลากระเบน ให้ใช้ใบไปเผา แล้วนำมารมควันที่แผล
พบบริเวณ : อ่าวแม่ยาย

 

 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา