ปอกน บีตวก (ปอกน คูลาอ์)

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้เรื่องสมุนไพร ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการ “เรื่องเกี่ยวกับยาของชาวมอแกน” (ยาลาน บัด)
รายละเอียด: 

ปอกน บีตวก / ปอกน คูลาอ์
ปอกน พอด  ยะอน  ตะ  แชฺกฺิด  งอมอง.
เบาะ : แม็น  ยะอน  และฮ  กาปน  เวน  อาบิ  แลปุด  อน  ญา  ยะ  มอก.  แม็น  ยะมอก  ลีชฺูด  ยาตัน
นามาว : ปานาด  แนอะฮ ดะ  บีลูอ์ กะนา

 

ปอกน บีตวก หรือ ปอกน คูลาอ์
ลำต้นอ่อน ใบใหญ่ เป็นหยัก สีเขียว
วิธีใช้ : ใช้ใบ 1 – 2 ใบ มาขยี้ แล้วใส่ปูนแดง ใส่น้ำ ขยี้จนมีสีเหลือง แล้วนำไปทาแผล แก้ผื่นคัน หรือเป็นหนอง
พบบริเวณ : หาด อ่าวบอนใหญ่ หรือ อ่าว บีลูอ์

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา