ปอกน ยีวี

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้เรื่องสมุนไพร ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการ “เรื่องเกี่ยวกับยาของชาวมอแกน” (ยาลาน บัด)
รายละเอียด: 

ปอกน ยีวี  
บะแนะฮ ปอกน กะแอ ญายูด ยะอน ญาแอม ยฺง  ยะอน  แนะ  ยาตะฮ.
เบาะ : บุฮ  อน  ตาด แอน.  ลอบัด  ยาตัน  ลอบัด  ยาจี  กฺะลัง  
นามาว : บะแล แนอะฮ แนะ

 

ปอกน ยีวี
เป็นไม้ยืนต้น ไม่ค่อยมีกิ่ง ใบเล็ก ยาว
วิธีใช้ : เอาใบจำนวนมากมาต้มน้ำ ต้มจนน้ำกลายเป็นสีเหลือง เอาไปอาบ สำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ ใช้แก้คัน หรือแก้พยาธิ
พบบริเวณ : บริเวณที่มีหิน ในอ่าวบอนเล็ก

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา