ปานาด กีบวง, บะแล ตะงาก กีบวง

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
รายละเอียด: 

ปานาด  กีบวง หรือ ปานาด แลบวง คือ บริเวณหาดทรายยาว ที่มีไม้ลาโอน และไม้อื่น ๆ หลายชนิด

บะแล  ตะงาก  กีบวง คือ บริเวณที่มีหินเล็ก ๆ ตรงกลาง มีไม้ลาโอน

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา