ยฺะกฺัน กีบวง

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
รายละเอียด: 

ยฺะกฺัน  กีบวง คือ เป็นบริเวณแหลม น้ำลึก ที่มีไม้ลาโอน ใช้ในการต่อเรือ รวมถึงไม้อื่น ๆ หลายชนิด เช่น ไม้ระกำ, หวาย, ใบเตย, ไม้ปอ เป็นต้น

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา