ลาลัด ชะอวด

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้เรื่องสมุนไพร ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการ “เรื่องเกี่ยวกับยาของชาวมอแกน” (ยาลาน บัด)
รายละเอียด: 

ลาลัด ชะอวด  
เป็น ลาลัด อายา กาน แอม ตะลอย โบ็ย ยะอน ยาตะฮ กลม.
เบาะ : แม็น  ออด  แมลาก  และฮ  ยาลัม  แลปัน  ที  เป็น  กอลัย  ออด  กลัด  เยา  แกลอ์  ชามีนิน. 
นามาว : ชฺอก  อะนาด  กอแลอ์

 

ลาลัด ชะอวด  
เป็นไม้เลื้อย ใบใหญ่ หนึ่งก้านมี 3 ใบ ใบยาว และ กลม
วิธีใช้ : เอายางจากลำต้น ยางมีสีแดง นำมาอุดที่ฟัน มีรสฝาด แก้ปวดฟัน
พบบริเวณ : พบบริเวณอ่าวเล็ก ๆ ชฺอก  อะนาด  กอแลอ์ อ่าวบอนใหญ่

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา