ประวัติศาสตร์ชุมชน บ้านแม่สะแลป

สรุป: 
ทีมวิจัยชุมชนชาวอ่าข่า ได้บันทึกเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนจากนายอาจ่า เวยื่อ ด้วยการสัมภาษณ์
รายละเอียด: 

ทีมวิจัยชาวอ่าข่า ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา - วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้ร่วมกันเก็บข้อมูลเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ชุมชนอ่าข่า บ้านแม่สะแลป ต.แม่สะลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยการสัมภาษณ์ พูดคุย ผ่านการบันทึกด้วยกล้องวิดีโอ แล้วนำมาถอดความ โดยใช้ระบบเขียนภาษาอ่าข่า อักษรไทย แล้วนำมารวบรวมเป็นหนังสือเรื่อง "รวบรวมคำศัพท์ นิทาน ประวัติศาสตร์ของชาวอ่าข่า บ้านแม่สะแลป"

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านแม่สะแลป ตำบลแม่สะลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย