ลาบพริก

สรุป: 
ลาบพริก เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบีซู โดยทีมวิจัยชาวบีซูได้บันทึกองค์ความรู้นี้ไว้
รายละเอียด: 

ทีมวิจัยชาวบีซู ได้ร่วมกันบันทึกองค์ความรู้เรื่อง "ลาบพริก" ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวบีซู โดยมีการบันทึกวิธีการทำลาบพริก รวมทั้งยังจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเยาวชน โดยได้สอนวิธีการทำลาบพริกให้กับเด็กเยาวชนชาวบีซู รวมทั้งยังได้แต่งเพลงเพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถร้องได้ และจำส่วนประกอบได้

นอกจากนี้อาหารลาบพริกของชาวบีซู ยังถือเป็นอาหารสุขภาพที่ทำให้ชาวบีซูมีสุขภาพดี รวมทั้งยังได้รางวัลอาหารพื้นบ้านในระดับตำบล และระดับจังหวัดอีกด้วย

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านดอยชมภู ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย