นิทานเรื่องกึ๊จ๋งกั๋บกึ๊จ๋ง (A Fable: A Mouse-Deer and A Basket)

สรุป: 
นิทานเรื่องกึ๊จ๋ง (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคล้ายกวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง) กั๋บกึ๊จ๋ง (ตะกร้าจักสานพื้นบ้านไม่มีหูหิ้วชนิดหนึ่ง) เป็นนิทานพื้นบ้านภาษาตากใบที่เล่าถึงความเจ้าเล่ห์ของกึ๊จ๋งที่ตั้งใจจะกินกล้วยในกึ๊จ๋งของคุณยายที่เดินผ่านมา
รายละเอียด: 

ภาษาไทย: นิทานพื้นบ้านเรื่องกึ๊จ๋งกับกึ๊จ๋งเป็นเรื่องเล่าภาษาตากใบที่เล่ากันมารุ่นสู่รุ่น แต่ในปัจจุบันมีผู้รู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเหล่านี้ที่ยังมีชีวิตอยู่จำนวนน้อยมาก และเป็นเรื่องเล่าเหล่านี้ก็ไม่เป็นที่รู้จักในผู้พูดภาษาตากใบรุ่นใหม่มากนัก ชื่อเรื่องนิทานเรื่องนี้เป็นคำพ้องเสียงของกวางพื้นบ้านชนิดหนึ่งและตะกร้าจักสานชนิดหนึ่งซึ่งนิทานเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติและสังคมเกษตรกรรมของผู้พูดภาษาตากใบ ว่าเมื่อนานมาแล้วมี "กึ๊จ๋ง" ตัวหนึ่งวางแผนที่จะขโมยกล้วยที่อยู่ใน "กึ๊จ๋ง" ของคุณยายคนหนึ่ง โดยที่ "กึ๊จ๋ง" ตัวนั้นแกล้งตายเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหาร

English: A local fable 'A Mouse-Deer and A Basket' is one of Tak Bai fables that has been told from generations to generations; however, there are only a few numbers of living narrators left at the present time. Quite understandably, it is less known among younger generations. The name of the fable "กึ๊จ๋ง (a mouse-deer) กับกึ๊จ๋ง (a basket)" are homophones in the Tak Bai language. The story tells about the plenty natural environment of a community's forest and an agricultural community of Tak Bai people, when there was a time that a mouse-deer planned to steal grandma's bananas in her basket by pretending its death.

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส