เพลงลูกเดือย

สรุป: 
เพลงกล่อมเด็กโดยใช้คำคล้องเสียงภาษากระซอง
รายละเอียด: 

ต้นเดือนขึ้นเขาบรรทัด มองน้องไม่เห็น ต้นไทร อย่าทำอย่างนั้น ขวัญหายหมด

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

ตําบลด่านชุมพล อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด