ค้นหาภาษาและวัฒนธรรม

กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
ตำนานของเรื่อง ดาวไถ ของชาวไทใหญ่ ตำบลบ้านจ้อง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย