นิทานเรื่อง วิดน้ำหาปลา

สรุป: 
นิทานเรื่อง วิดน้ำหาปลา เป็นนิทานที่ผู้เฒ่าผู้แก่ชาวเลอเวือะเล่าให้เด็ก ๆ ฟังก่อนนอนหรือยามว่าง เนื่องจากมีตัวละครหลักเพียง 2 ตัว เป็นเรื่องขนาดสั้น มีความตลกขบขัน และสอดแทรกคติสอนใจ สอนให้ไม่เห็นแก่ตัวและรู้จักแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์
รายละเอียด: 

นิทานเล่าว่า มีชายสองคน เป็นเพื่อนกันชวนกันไปหาปลาด้วยการวิดน้ำ ชายหาปลาคนที่ 1 ห่อข้าวมาทานด้วย ส่วนชายคนที่ 2 ไม่ได้ห่อมา ชายคนที่ 1 จึงถามคนที่ 2 ว่า "ถ้าตนแบ่งข้าวให้จำนวนเท่านี้ พอใจหรือไม่" พร้อมกันก็ปั้นก้อนข้าวออกมาให้อีกคนดูด้วย ชายหาปลาคนที่ 2 บอกว่า "พอใจ" แต่ชายคนที่ 1 ก็ยังไม่ส่งห่อข้าวมาให้ กลับทานข้าวนั้นต่ออย่างสบายใจ ชายหาปลาคนที่ 1 ถามคนที่ 2 อีกหลายครั้งด้วยคำถามเดิมจนข้าวหมดห่อ ชายหาปลาคนที่ 2 ก็ยังไม่ได้กินข้าวและกลับบ้านไปอย่างหิวโหย

จนหลายวันผ่านไปชายทั้งสองก็ไปหาที่ลำห้วยด้วยกันอีก คราวนี้ชายหาปลาคนที่ 1 ถูกงูเหลือมกลืนกินไปครึ่งตัวจึงร้องให้ชายหาปลาคนที่ 2 ช่วย ชายหาปลาคนที่ 2 จึงถามชายหาปลาคนที่ 1 บ้างว่า  "ถ้าตนช่วยฟันงูเหลือมให้เพียงเท่านี้ จะพอใจหรือไม่" พร้อมกันก็วางมีดทาบไปที่งูเหลือมที่กำลังกินชายหาปลาคนที่ 1 ไปด้วย เมื่อชายหาปลาคนที่ 1 ตอบว่า "พอใจ" ชายหาปลาคนที่ 2 ก็ยังนิ่งเฉย ไม่คิดจะช่วยอย่างที่ถามไปก่อนหน้า แต่กลับถามคำถามเดิมซ้ำ ๆ จนงูเหลือมได้กลืนกินชายหาปลาคนที่ 1 จนหมดตัว ตอบแทนที่ชายหาปลาคนที่ 1 เห็นแก่ตัวและไม่รู้จักแบ่งปันแก่ผู้อื่น ดังนั้น เมื่อถึงคราวเดือดร้อนเขาก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นกัน

ผู้แปล นายประพันธ์ จันทร์ยวง

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านเลขที่ 24/1 ม.3 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110