นิทานมอแกน

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกน ได้ร่วมกันเขียนนิทานชาวมอแกนที่แต่งขึ้น จำนวน 5 เรื่อง
รายละเอียด: 

ทีมวิจัยชาวมอแกน ได้ร่วมกันบันทึกเรื่องเล่า / นิทาน จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1.เรื่อง มานุด ออลาง  มาล็อย (คนสมัยโบราณ)

2.เรื่อง ลอโบง (พิธีกรรมลอโบง)

3.เรื่อง กาบาง (เรือ (ชาวมอแกน))

4.เรื่อง คองยาง ชฺอบาย (เครื่องมือหากับข้าว)

5.เรื่อง ออลาง ยายัม (คนไม่สบาย)

โดยเรื่องเล่าเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวมอแกนในอดีตได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ตั้ง: