แผนที่ทะเลชาวมอแกน

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
รายละเอียด: 

ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกชื่อเรียกและความหมายบริเวณจุดต่าง ๆ ของทะเลในหมู่เกาะสุรินทร์เหนือและใต้ ทั้งหมด 92 จุด แบ่งเป็น หมู่เกาะสุรินทร์เหนือจำนวน 47 จุด และหมู่เกาะสุรินทร์ใต้จำนวน 45 จุด ทั้งในรูปแบบตัวหนังสือ และรูปแบบวิดีโอ 

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: