การสานกะโล่ลายสาม

สรุป: 
สาธิตวิธีการสานกะโล่ลายสาม
รายละเอียด: 

การสานกะโล่ลายสาม เริ่มต้นจากวางตอกแนวตั้ง 10 เส้นเรียงกัน ขัดด้วยตอกแนวนอนทีละเส้นโดยขัดลง 1 ขึ้น 3 ลง 3 ขึ้น 3 เส้นที่ 2 ขึ้น 2 ลง 3 ขึ้น 2 เส้นที่ 3 ขึ้น 3 ลง 3 ขึ้น 3 เส้นที่ 4 ขึ้น 1 ลง 3 ขึ้น 3 ลง 3 เส้นที่ 5 ขึ้น 2 ลง 3 ขึ้น 3 ลง 2 เส้นที่ 6 ขึ้น 3 ลง 3 ขึ้น 3 ลง 1 แต่ละชุดจะเป็น 3 เส้น ลงสลับกับชุดที่ขึ้น ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ พอทำไปได้เกือบเต็มแนวตั้ง ก็สลับมาสานอีกด้าน โดยให้แนวตั้งกลับเป็นแนวนอน แล้วเพิ่มตอกทีละเส้น เทคนิคคือการกดให้เส้นตอกเรียงกันแน่น ไม่กระดกหรือซ้อนกัน

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านเลขที่ 2/1 ม.4 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี