คำศัพท์ภาษาชอุง หมวดส่วนประกอบของบ้าน

สรุป: 
คำศัพท์ส่วนประกอบของบ้านในภาษาชอุง
รายละเอียด: 

นางแหวน กากีบอกคำศัพท์ภาษาชอุงตามที่จำได้ ผู้เก็บข้อมูลใช้สมุดรูปภาพเล่มยักษ์ประกอบการเก็บข้อมูลที่เป็นธรรมชาติ ได้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับส่วนประกอบของบ้าน ได้แก่ เสาบ้าน บันได หลังคาบ้าน ชานเรือน ฝาบ้าน ตะกร้าสะพายบนหัว

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านเลขที่ 2/1 ม.4 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี