การแสดงเพลงกลองเลง

สรุป: 
การแสดงกลองเลงหรือออนซอนกลองเลง เป็นวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทแสก สืบทอดมาจากประเทศลาว
รายละเอียด: 

การละเล่นกลองเลงของชาวไทแสก เป็นกิจกรรมพื้นบ้านที่สนุกสนาน นิยมละเล่นในงานบุญหรืองานประจำปี เช่น งานบุญแห่พระแก้ว แห่พระเวชสันดร รวมถึงงานกฐิน งานแห่เทียน เครื่องดนตรีที่ใช้เป็นเครื่องดนตรีให้จังหวะ มีเสียงโห่ เซิ้งเป็นระยะ ๆ ปัจจุบันมีการใช้เครื่องเสียงประกอบ เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน รวมทั้งยังได้นำการแสดงกลองเลงไปแห่หรือแสดงงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมตามความเหมาะสมอีกด้วย

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

วัดโอภาสวิทยาราม ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180