บทสัมภาษณ์ประวัติครอบครัวคนไทสำเนียงตากใบเชื้อสายจีน : A Family History of Tak Bai - Chinese Ancestry

สรุป: 
เนื่องจากภูมิประเทศที่ติดกับทะเลฝั่งอ่าวไทย ทำให้ชาวจีนโพ้นทะเลบางส่วนได้เทียบเรือที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และได้มีการแต่งงานกับชาวไทสำเนียงตากใบในอดีต ปัจจุบันชาติพันธุ์ของชาวจีนบรรพบุรุษของครอบครัวนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนัก
รายละเอียด: 

ผู้บอกภาษาเป็นสมาชิกครอบครัวรุ่นที่ ๔ แล้ว (สมาชิกอายุน้อยที่สุดรุ่นปัจจุบันคือ รุ่นที่ ๖) ประวัติครอบครัวจึงยังมีความคลุมเครือเนื่องจากคำบอกเล่าที่เล่าต่อกันมาไม่ชัดเจน เช่น บรรดาพี่น้องที่ล่องเรือมาในรุ่นเก่าแก่ที่สุด แยกย้ายกันไปตามเมืองหลัก ๆ อื่น ๆ เช่น อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต หลังจากชาวจีนโพ้นทะเลได้ล่องเรือเทียบท่าที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และแต่งงานกับคนไทสำเนียงตากใบแล้ว พบว่าได้เกิดการกลืนของวัฒนธรรมเข้ากับคนพื้นถิ่น และรุ่นต่อ ๆ มาก็มีบางครอบครัวเท่านั้นที่ยังคงสืบต่อวัฒนธรรมที่มาจากฝั่งบรรพบุรุษชาวจีนโพ้นทะเล

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส