การทำขนมพื้นบ้านตากใบ 'ปี๋นั๋งก๋อแต๋' :Tak Bai Dessert Cooking 'Pi Nang Kor Tae'

สรุป: 
'ปี๋นั๋งก๋อแต๋' คือขนมพื้นบ้านของชุมชนภาษาตากใบที่สอนวิธีการทำกันมารุ่นสู่รุ่น ขนมชนิดนี้ยังแสดงถึงวัฒนธรรมที่ผสมผสานและแสดงถึงความใกล้ชิดของวัฒนธรรมการปรุงอาหารของคนไทยกลุ่มตากใบกับคนไทยกลุ่มมลายูปาตานีที่มีมาอย่างช้านานในพื้นที่
รายละเอียด: 

เครื่องปรุง

                ๑. เนื้อมะพร้าวอ่อนขูดเป็นฝอย

                ๒. น้ำตาลอ้อยก้อน (น้ำผึ้งแว่น)

                ๓. น้ำตาลทราย (น้ำผึ้งทราย)

                ๔. เกลือทะเล

                ๕. น้ำเปล่า

                ๖. น้ำมัน

                ๗. แป้งข้าวเหนียว

                ๘. แป้งมันสำปะหลัง

วิธีปรุง

                ๑. ขูดมะพร้าวอ่อนให้เป็นฝอย

                ๒. ตั้งกระทะให้ร้อนไฟระดับปานกลาง ใส่น้ำเปล่าในกระทะเล็กน้อย ใส่เกลือทะเลประมาณ ๑ หยิบ

                ๓. ใส่น้ำตาลอ้อยก้อน (น้ำผึ้งแว่น) แล้วเคี่ยวน้ำตาลไปจนกว่าน้ำตาลจะละลาย จนเริ่มแห้ง และข้นเหนียว

                ๔. ใส่มะพร้าวฝอยที่เตรียมไว้กับน้ำตาลที่เคี่ยว กวนให้เข้ากันทำเป็นไส้ขนม เรียกว่า “กึดั่งริ๋ง”

                ๕. ผัดไส้กึดั่งริ๋งไปเรื่อย ๆ จนมะพร้าวสุกแห้ง และน้ำตาลซึมเข้าเนื้อมะพร้าว

                ๖. ละลายแป้งมันสำปะหลังกับน้ำเปล่าในสัดส่วนเท่ากัน

                ๗. ใส่น้ำแป้งมันสำปะหลังไปผัดกับไส้กึดั๋งริ๋งเพื่อให้ไส้มีความข้นเหนียวและแห้ง

                ๘. พักไฟให้กับไส้กึดั๋งริ๋ง

                ๙. เตรียมแป้งข้าวเหนียวละลายน้ำเล็กน้อย และนวดไปแป้งไปเรื่อย ๆ จนแป้งมีเนื้อเนียนละเอียด

                ๑๐. ปั้น (คลึง) แป้งและใส่ไส้กึดั่งริ๋งที่แห้งและเย็นแล้ว ให้เป็นลูกกลมมนพักเตรียมไว้

                ๑๑. เตรียม “น้ำรังไข่” สำหรับทอดชิ้นขนมโดยการละลายแป้งข้าวเหนียวให้มีความข้นเหลว

                ๑๒. ใส่น้ำตาลทราย (น้ำผึ้งทราย) และเกลือทะเลในน้ำรังไข่เล็กน้อย และกวนจนเหลวเข้าที่

                ๑๓. เตรียมน้ำมันให้ร้อน และนำไส้กึดั่งริ๋งที่ห่อแป้งเป็นลูกไว้ ใส่ลงไปในน้ำรังไข่

                ๑๔. ตักขนมลงไปทอด (เจี๊ยน) ให้เป็นแพ เติมน้ำรังไข่เพื่อเติมรูช่องที่วางขนม

                ๑๔. พลิกด้าน (บึ่เล่ะ) โดยทอดให้สุกไปทีละด้าน ให้ด้านนอกมีความกรอบ ส่วนแป้งลูกกึดั่งริ๋งยังคงนิ่ม

                ๑๕. พักให้สะเด็ดน้ำมัน และรับประทานได้

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส