เรื่องเล่าพิธีรับเจ้าเข้าเมือง : A Narrative of Gods Welcoming Ritual

สรุป: 
ในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๕ ชาวบ้านชาวตากใบจะนำอาหารและผลไม้ตามฤดูกาล มาถวายพระและรวมตัวกันกลางลานวัดในตอนกลางคืน เพื่อกราบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองดูแลหมู่บ้าน นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทสำเนียงตากใบ
รายละเอียด: 

ในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๕ ชาวบ้านชาวตากใบจะนำอาหาร เช่น ขนมโค และผลไม้ตามฤดูกาล เช่น แตงจี๋น (แตงโม) มาถวายพระและรวมตัวกันกลางลานวัดในตอนกลางคืน เพื่อกราบไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองดูแลหมู่บ้าน โดยจะรวมตัวกันรอบเสาระธาหรือเสาไม้แฉกที่มีราวไว้ปักเทียน ชาวบ้านจะนำข้าวสารมาโปรยรอบระธา ๓ ครั้ง พร้อมกับนำเครื่องบูชาเป็นไม้เหลาที่มัดดอกไม้ และเศษผ้า และเสียบเปลือกมะพร้าวสามเหลี่ยมไว้บนยอด เรียกว่า “ธงทิว หรือ ธงเทียว” มาด้วย หลังพิธีพราหมณ์ ชาวบ้านจะเอาผ้าคลุมศรีษะและตัวไว้ แล้วพระสงฆ์จะนำตาลปัตรมาแตะหัวชาวบ้านเป็นพิธีทอดผ้าป่า และหลังเสร็จพิธีชาวบ้านก็จะนำเทียนจากต้นระธาไปจุดหน้าบ้านจนเทียนหมดเล่ม รวมทั้งธงเทียวก็จะนำกลับไปเสียบไว้หน้าประตูบ้านด้วย นับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทสำเนียงตากใบ

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส