เรื่องเล่าพิธีชาเริน (สวดบ้าน) : A Narrative of Chaa Rern Ritual (House Chant)

สรุป: 
“การชาเริน” หรือการสวดบ้าน เป็นพิธีของชาวตากใบที่จะนิมนต์คณะสงฆ์มาสวดอยู่ในบ้าน และพราหมณ์สวดอยู่บริเวณโรงหมอหน้าบ้าน พิธีนี้จะมีขึ้นหากเมื่อมีการบนบานศาลกล่าวหรือเมื่อเกิดเรื่องเป็นเสนียจขึ้นในบ้าน
รายละเอียด: 

“การชาเริน” หรือการสวดบ้าน เป็นพิธีของชาวตากใบที่จะนิมนต์คณะสงฆ์มาสวดอยู่ในบ้าน และพราหมณ์สวดอยู่บริเวณหน้าบ้านโดยมีโรงหมอที่มีศาลใบมะพร้าวพร้อมด้วยเครื่องบูชาในพิธี พิธีจะกินเวลาตั้งแต่พลบค่ำไปจนเวลาตี ๖ (เวลา ๖ โมงเช้า) พิธีนี้จะมีขึ้นหากเมื่อมีการบนบานศาลกล่าวหรือเมื่อเกิดเรื่องเป็นเสนียจขึ้นในบ้านเพื่อทำขวัญให้เจ้าเริน (สมาชิกในบ้าน) แต่ในปัจจุบันหาพบได้ยากแล้วเพราะไม่มีหมอพราหมณ์ที่ชำนาญพิธีนี้

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส