เรื่องเล่าพิธีอาราธนาฟ้าผ่า : A Narrative of Lightning Purging Ritual

สรุป: 
พิธีนี้เป็นพิธีพราหมณ์ที่จะมีขึ้นเมื่อไร่สวน เช่น สวนยางพาราโดนฟ้าผ่า หรือ “ต้องอุบาทว์” เพื่อปัดเป่าให้เป็นศิริมงคล
รายละเอียด: 

ในพิธีนี้จะเป็นพิธีที่ทำร่วมกันของหมอพราหมณ์ประจำหมู่บ้านและครอบครัวเจ้าของสวนเท่านั้น โดยเจ้าบ้านจะเตรียม “กึพฺอก” หรือสำรับอาหารในพิธี ๘ อย่าง ประกอบด้วย ข้าวจ้าว ข้าวเหนียวสีขาว ข้าวเหนียวสีเหลือง ข้าวตอก ขนมโค ขนมขี้ม้า ขนมจน (ขนมจู้จุน) และปลาเค็ม โดยจะมีสายสิญจน์ผูกกับไม้หรือบริเวณที่ถูกฟ้าผ่า เป็นการสวดประกาศให้พระภูมิเจ้าที่คุ้มครอง ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากพื้นที่นั้น และพิธีจะใช้เวลาแค่ช่วงเช้าก็เป็นอันเสร็จพิธี

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส