เรื่องเล่าพิธีไหว้หน้าบ้านและพิธีส่งแพ : A Narrative of Spirit God Worship and Raft Floating Ritual

สรุป: 
พิธีไหว้หน้าบ้านจะจัดในเดือน ๙ ในวันที่ไม่ตรงกับวันพระ เป็นพิธีพราหมณ์ที่สักการะท้าวเวสสุวรรณ พิธีจัดบริเวณต้นไม้และศาลประจำหมู่บ้าน เป็นการส่งเคราะห์ร้ายต่าง ๆ ของหมู่บ้านไปกับแพสามชั้นพร้อมเครื่องบูชา โดยจะจบพิธีโดยการลอยแพไปตามแหล่งน้ำ
รายละเอียด: 

พิธีไหว้หน้าบ้านจะจัดในเดือน ๙ (ช่วงเดือนราว ๆ เดือนสิงหาคมตามปฏิทินสุริยคติ) จัดขึ้นได้เฉพาะในวันที่ไม่ตรงกับวันพระเท่านั้น โดยหมอพราหมณ์ประจำหมู่บ้านจะเป็นคนกำหนดและประกาศให้ชาวบ้านทราบโดยทั่วกัน พิธีนี้เป็นพิธีพราหมณ์ที่สักการะท้าวเวสสุวรรณ (หรือท้าวเวสวัณ) และบริวารของท่าน ให้ปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านจากภูติผี สิ่งชั่วร้าย และภัยอันตรายต่าง ๆ พิธีนี้จะจัดบริเวณต้นไม้เก่าแก่ที่กล่าวกันว่ามีมาก่อนจะก่อตั้งหมู่บ้าน และใกล้ ๆ กันนั้นจะมีศาลประจำหมู่บ้านอยู่ด้วย โดยมีพราหมณ์ผู้มีหน้าที่นำสวดบทประกาศสักการะ พร้อมด้วยเครื่องเซ่นไหว้บูชา สำรับอาหาร (กึพฺอก) ถือเป็นการส่งเคราะห์ร้ายต่าง ๆ ของหมู่บ้านไปกับแพสามชั้นพร้อมเครื่องบูชา โดยจะจบพิธีโดยการลอยแพที่แหล่งน้ำท้ายหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลออกไปสู่ทะเล พิธีนี้สมาชิกในชุมชนรุ่นใหม่จะรู้จักกันน้อยมาก นอกจากนี้ยังมีคำบอกเล่าว่าหากปีใดไม่จัดพิธี จะเกิดเหตุอาเพศขึ้นได้ เช่น การเสียชีวิต โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ เป็นต้น จากคำบอกเล่าของหมอพราหมณ์ ตัวท่านหรือคนในชุมชนมักจะมีนิมิตรถึงบริวารของเทพบางตน หรือบรรพบุรุษ ที่ต่างจะมาบอกเตือนหากว่าใกล้ถึงเวลาต้องจัดพิธีนี้แล้ว

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส