ตำนานดาวตกพ่อท่านดำ : A Tale of the Meteoric Dam Buddha Image

สรุป: 
พระพุทธรูปองค์เก่าแก่ที่สุดของวัดประจำหมู่บ้านองค์นี้ มีตำนานว่าท่านคือดาวตกที่มาตกอยู่ที่วัดตั้งแต่ครั้งเริ่มก่อสร้างวัด และอยู่คู่กับวัดมานับร้อยปี แสงดาวตกของท่านมีให้เห็นเป็นครั้งคราว ชาวบ้านจะนำท่านออกมาจากโบสถ์และสรงน้ำเฉพาะในวันปีใหม่ไทยเท่านั้น
รายละเอียด: 

พระพุทธรูปองค์นี้นับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดของวัดประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พระพุทธรูปองค์นี้ มีตำนานเรื่องเล่าที่ว่าท่านคือดาวตกที่มาตกอยู่ที่วัดตั้งแต่ครั้งแรกเริ่มก่อสร้างวัด และอยู่คู่กับวัดมานับร้อยปี ไม่มีอายุบอกที่แน่นอน บ้างก็ว่าท่านลอยเป็นดาวตกมาจากวัดร้างแห่งหนึ่ง บ้างก็ว่าท่านมีความเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคุ้งน้ำอำเภอตากใบ โดยแสงดาวตกของท่าน กล่าวกันว่าปัจจุบันยังมีให้ชาวบ้านเห็นเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นการแสดงอภินิหารในการเดินทางไปมาของท่าน โดยชาวบ้านจะกล่าวถึงท่านว่าท่านนั้น “กร๋าม่าด” หรือศักดิ์สิทธิ์มาก ในทุก ๆ ปีชาวบ้านจะนำท่านออกมาจากโบสถ์ให้ได้เห็น และสรงน้ำสักการะเฉพาะในช่วงวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์เท่านั้น

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส