ตำนานพ่อท่านเปาะเลาะ : A Tale of Po Lo Bhikkhu

สรุป: 
พ่อท่านเปาะเลาะคือชาวมาลายูปาตานีที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและเป็นพระรูปสำคัญที่สร้างธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียในปัจจุบัน ตำนานของท่านกลายเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากและเป็นที่เคารพนับถือของคนไทสำเนียงตากใบ
รายละเอียด: 

พ่อท่านเปาะเลาะเป็นคนพื้นเมืองเชื้อสายมาลายูปาตานีที่เคยเป็นคนเลี้ยงวัวอยู่ข้างวัดเขากง ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เรื่องเล่ากล่าวว่าในทุก ๆ วันเขาจะได้ยินเสียงพระสวดระหว่างเฝ้าวัวกินหญ้า เขาชอบฟังเสียงพระสวดแต่บางครั้งก็ “โต๊ะเยี่ยง” หรือแกล้งล้อเลียนให้เหมือน ทำให้มีเทวดาเห็นเข้าจึงอยากจะมอบบทเรียน เทวดาจึงแปลงกายลงมาเป็นเสือและแกล้งกัดเขาที่หัว แต่ด้วยการที่เขาโพกหัวทำให้เขาไม่เป็นอะไร เขาจึงกล่าวกับเทวดาว่าเขาจะบวชและตั้งใจเรียนธรรมะของพระพุทธศาสนา หลังจากนั้นท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาส และเดินทางไปทำกิจมากมายตามวัดในแหลมมลายูทั้งในบริเวณประเทศไทย ไปจนถึงชายแดนในประเทศมาเลเซียปัจจุบัน สถานที่ที่ท่านพำนักพักผ่อนทุกที่กลายเป็นสถานที่ “กร๋าม่าด” และห้ามก่อสร้างอาคารบ้านเรือนทับที่ลงไปจนถึงปัจจุบัน เพราะอาจจะเกิดเหตุอาเพศได้

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส