ตำนานพ่อท่านบางเค็มและพ่อท่านน้ำแบ่ง : Tales of Bang Khem and Nahm Baeng, the River Gods

สรุป: 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทสำเนียงตากใบผูกพันแน่นแฟ้นกับคุ้งน้ำสายสำคัญ โดยการสัญจรทางเรือมีมาช้านานตั้งแต่อดีต มีเรื่องเล่าที่ชาวบ้านพบเจอจระเข้ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพบูชากราบไหว้และบนบานศาลกล่าว บ้างก็ว่าร่างจริงของท่านคือนักบวชในพระพุทธศาสนา
รายละเอียด: 

สายน้ำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นของคู่กันที่มีมาช้านาน ด้วยการที่คนในชุมชนเคารพธรรมชาติและแหล่งน้ำเพราะต้องอาศัยเกื้อกูลกัน มีคำบอกเล่าไปจนถึงข่าวลือว่าตามเส้นทางสายน้ำของแม่น้ำบางนรา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดนราธิวาส เป็นที่สิงสถิตของเจ้าพ่อบางเค็ม และบางครั้งก็ปรากฏให้เห็นเป็นจระเข้ขนาดยักษ์ หมอพราหมณ์ที่ให้สัมภาษณ์ก็กล่าวว่าท่านเคยนิมิตรเห็นท่านเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เมื่อมีการตัดถนนเพิ่มขึ้นก็มีการสร้างเป็นศาลให้ท่าน แม้จะเปลี่ยนมาเป็นการจราจรทางบกแล้วในปัจจุบัน เมื่อขับผ่านศาลของท่าน ทุกคนก็จะกราบไหว้ศักการะให้สัญจรปลอดภัย และเมื่อแม่น้ำบางนราไหลมาจนบรรจบกับทะเลที่คลองน้ำแบ่ง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ก็กล่าวกันว่าสถานที่นี้เป็นที่สถิตของเจ้าพ่อน้ำแบ่งอีกองค์ ซึ่งท่าน “กร๋าม่าด” หรือศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก ในอดีตหากมีการบนบานศาลกล่าวขอพรอะไรบางอย่างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคุ้งน้ำ เมื่อคำขอสัมฤทธิ์ผล ผู้ขอจะต้องทำพิธีจัด “ผ้าปาญี๋” ซึ่งเอามาผูกเอวแล้วล่องไปตามสายน้ำ แล้วเอาผ้าปาญี๋มัดตามต้นไม้ริมน้ำเป็นการสักการะอีกด้วย

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส