กระต่ายกับหอยทาก

สรุป: 
กระต่ายกับหอยทาก เป็นนิทานพื้นบ้านของชุมชนกฺ๋องที่สอนให้ตระหนักถึงความถ่อมตน
รายละเอียด: 

นิทานภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง เรื่องกระต่ายกับหอยทาก ข้อมูลเสียงนี้เป็นข้อมูลประกอบวิทยานิพนธ์เรื่อง Tone Alternation in Gong Verb Phrase โดยนางสาวบัวฉัฐ วัดแย้ม โดยจัดเก็บข้อมูลเรื่องเล่าเพื่อประกอบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเสียงวรรณยุกต์ในคำกริยาของภาษากฺ๋อง บ้านกกเชียง ในแวดล้อมซึ่งเป็นธรรมชาติได้แก่ การเล่าเรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิต นิทาน และประสบการณ์ เป็นต้น

ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด: 
ธิดา เพ็ญศิริ, บัวฉัฐ วัดแย้ม
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านกกเชียง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี