ค้นหาภาษาและวัฒนธรรม

ค้นหา

เรียงตาม

กลุ่มชาติพันธุ์

คำสำคัญ

กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า หมาป่ายังไงก็เชื่อถือไม่ได้ หากคนใจดีช่วยเหลือไว้ ภายหลังอาจถูกเนรคุณได้
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าไปคิดแทนคนอื่นเขา เพราะคนเราย่อมไม่รู้ความคิดของผู้อื่น
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เป็นนิทานที่สอนให้รู้ว่า ถึงแม้จะมีความมั่นใจขนาดไหน ถ้ามีคนมาพูดซ้ำ ๆ ก็ทำให้เปลี่ยนใจได้เหมือนกัน
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เป็นนิทานที่สอนให้รู้ว่า ไม่ต้องคิดถึงเรื่องไกลตัวให้มาก
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
ความมานะพยายาม และความมุ่งมั่นทำให้เกิดความสำเร็จ แม้แต่เทวดายังเห็นใจและช่วยให้เกิดความสำเร็จ
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เป็นเรื่องเล่าที่สอนให้รู้ว่า ความเชี่ยวชาญเกิดจากการกระทำ หรือฝึกฝนบ่อยๆจนชำนาญ ไม่ใช่ความวิเศษอะไร แต่ละคนแต่ละอาชีพย่อมมีความเชี่ยวชาญต่างกันไป
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
ซือมากวง เป็นเด็กที่ฉลายที่ช่วยเพื่อนที่ตกลงไปในโอ่งน้ำรอดตายได้
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เรื่องนี้เป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน การพูดลอยๆ ที่ไม่ชัดเจน ทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดได้
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
ก่อนที่จะว่าคนอื่น ควรพิจารณาตัวเองก่อน มิฉะนั้นจะถูกย้อนกลับได้
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
ความโชคร้ายบางครั้งอาจจะไม่ร้ายเสมอไป แต่อาจเป็นความโชคดีก็ได้
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
นักวิทยาศาสตร์ ได้อธิบาย สาเหตุของการจำศีลของสัตว์ ว่ามีสิ่งเป็นเม็ดเล็กๆ (granule) อยู่ในเลือด ถ้าเม็ดเหล่านี้เข้าไปในเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดแดงก็สามารถทำให้จำศีลได้ แต่เลือดของสัตว์ก็ยังมีสารที่ต่อต้านการจำศีล สารชนิดนี้ถ้ามีปริมาณมากถึงปริมาณห
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
ในปัจจุบันเนื่องจากวัฒนธรรมเสื่อมลง คนที่ไปวัดมีจุดมุ่งหมายไปขอโชคขอลาภ ถามโชคชะตา ไม่ใช่ไปเพื่อสัมผัสกับคำสั่งสอน ดังนั้นวัดในปัจจุบันจึงกลายเป็นเพียงสถานที่ที่คนไปท่องเที่ยวและขอโชคลาภเท่านั้น