MP4

กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
พจนศิลป์
สรุป
เพลงกล่อมเด็กโดยใช้คำคล้องเสียงภาษากระซอง
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
พิธีกรรม
สรุป
พิธีลอยเรือ เป็นพิธีกรรมที่ชาวอูรักลาโวยจจะนำสิ่งของ หรือสิ่งไม่ดีมาใส่ในเรือ แล้วลอยไปกับเรือถึงกูนุงเยอรัย และให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในหมู่บ้าน โดยจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ เดือน 6 และเดือน 11 ขึ้น 14 ค่ำ
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
ขั้นตอน
สรุป
หอดอกผึ้ง สร้างขึ้นด้วยโครงไม้ประดับตกแต่งด้วยพิมพ์ดอกไม้ทำจากขี้ผึ้ง เพื่อนำไปถวายวัดพร้อมกองผ้าป่าในงานบุญใหญ่ประจำปีของชาวญัฮกุรที่จัดขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เล่านิทานเรื่อง หนอนกับต้นมะเขือ โดยดูรูปจากหนังสือภาพเล่มใหญ่
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
พจนศิลป์
สรุป
ยุวฮากการ้องเพลงประสานเสียงเพลง ไหงเฮ้ฮากกาหงิน
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
เรื่องเล่า
สรุป
เล่าเรื่อง ยายตากข้าว โดยดูรูปจากหนังสือภาพเล่มใหญ่
กลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล
LangArchive-TH
หมวดหมู่
การละเล่น
สรุป
การละเล่นรำมะนาเป็นการละเล่นดนตรีพื้นบ้าน ถือเป็นมรดกสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของชาวอูรักลาโวยจ