ทิเบต-พม่า

ภาพบีซู.jpg
Summary
ภาษาบีซูจัดอยู่ในตระกูลจีน – ทิเบต (Sino – Tibetan) ตระกูลย่อยทิเบต – พม่า สาขาโลโล ภาษาบีซู
Credit
กุมารี ลาภอาภรณ์