ชฺอก เวน ฮาลาอ์, เตด ลายบ

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
รายละเอียด: 

ชฺอก  เวน  ฮาลาอ์ คือ บริเวณอ่าวเล็ก ที่มีต้นไทรขนาดใหญ่

เตด ลายบ คือ บริเวณหัวแหลม ในอดีตเป็นบริเวณที่มีการทำพิธีลอโบง และต้องมีธงสีขาวปักอยู่

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา