เตด แบน บีลูอ์, ปานาด กะโอม

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
รายละเอียด: 

เตด  แบน  บีลูอ์ คือ บริเวณที่มีหินแบนราบ สมัยก่อนมีหอยโข่ง จำนวนมาก

ปานาด  กะโอม คือ บริเวณหาดยาว เคยมีบาตรพระจากพม่า ลอยมาติดอยู่ที่หาดนี้ (กะโอม หมายถึงบาตรพระ)

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา