แนอะฮ ดะ, ชฺอก กาบาง ชฺูวัน

สรุป: 
ทีมวิจัยชาวมอแกนได้บันทึกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้บันทึกชื่อเรียกบริเวณต่าง ๆ ของหมู่เกาะสุรินทร์ที่ชาวมอแกนเรียก
รายละเอียด: 

แนอะฮ ดะ คือ บริเวณที่เคยมีคนตาย ข้างก้อนหินใหญ่ สีขาว

ชฺอก  กาบาง  ชฺูวัน คือ บริเวณอ่าวเล็ก มีคนชื่อชฺูวัน เอาไม้ยูงุน จากหาดไม้งามมาทำเรือ

Cultural Narrative: 

 

ความรู้ดั้งเดิมเฉพาะกลุ่ม: 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา