เดฺิม ปฺูจ

สรุป: 
การใช้ประโยชน์ของพืช เดฺิม ปฺูจ
รายละเอียด: 

ตัดกิ่งมา นำไปตากแดดให้ใบร่วงหมด ใช้แต่กิ่งนำมามัดรวมกันทำเป็นรังของไหม (สำหรับเลี้ยงไหม) ผลสุกก็ทานได้ แต่ไม่นิยมเพราะมีรสฝาด

ข้อมูลจาก โครงการบันทึกความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทยในรูปแบบดิจิทัล: โดยการทำงานร่วมกันของนักภาษาศาสตร์ นักพฤกษศาสตร์ และคนในชุมชน

ภีมระพัฒต์ รองสวัสดิ์ เป็นผู้ถ่ายวิดีโอ
ชัยวัฒน์ หอมชง เป็นผู้ถ่ายถอดเสียง
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

บ้านขนาดปรีง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์