เรื่องเล่าพิธีชาทฺอง (สวดทุ่งนา) : A Narrative of Chaa Thong Ritual (Rice Farm Chant)

สรุป: 
“การชาทฺอง” หรือการสวดทุ่งนา เป็นพิธีของชาวตากใบที่จะนิมนต์คณะสงฆ์และพราหมณ์มาสวดบริเวณศาลากลางทุ่งนาเป็นเวลา ๑ คืนเพื่อปัดเป่าให้เป็นศิริมงคล
รายละเอียด: 

เมื่อทุ่งนาเกิดเหตุอาเพศเท่านั้นจึงจะมีการจัดพิธีนี้ขึ้น เช่น ทุ่งนาโดนฟ้าผ่า และข้าวจะไม่งอกงาม หรือเรียกว่า “ต้องอุบาวท์” ซึ่งจะต่างจากพิธีเกี่ยวกับนาข้าวที่ทำเป็นปกติทุกปี เช่น พิธีแรกดำนา พิธีสวดนา และพิธีลาซัง โดยเจ้าของที่นาจะจัด “กึพฺอก” หรือสำรับอาหารมาเลี้ยงคณะสงฆ์และหมอพราหมณ์ ในการเจริญศีลภาวนา ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และสักการะพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณศาลากลางทุ่งนา พิธีจะจัดยาวไปเป็นเวลา ๑ คืน เช่นเดียวกันกับพิธีชาเรินหรือสวดบ้านนั่นเอง ในปัจจุบันพิธีนี้หาพบได้ยาก เพราะไม่เป็นที่นิยมแล้ว

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส