นิทานเรื่องข้าวเปียกพระอินทร์ (A Fable: The Indra's Dessert)

สรุป: 
นิทานเรื่องข้าวเปียกพระอินทร์ เป็นนิทานพื้นบ้านภาษาตากใบที่เล่าถึงเพื่อนรักสองตัวคือ เสือกับกระต่าย เมื่อวันหนึ่งกระต่ายชวนให้เสือไปกินขนมหวานพื้นบ้านชนิดหนึ่งชื่อ "ข้าวเปียก" ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ได้เข้าเฝ้าพระอินทร์บนสวรรค์
รายละเอียด: 

ภาษาไทย: นิทานพื้นบ้านเรื่องข้าวเปียกพระอินทร์ เป็นนิทานพื้นบ้านภาษาตากใบที่เล่าถึงเพื่อนรักสองตัวคือ เสือกับกระต่าย คนสมัยโบราณของกลุ่มชนตากใบเชื่อกันว่าในสมัยก่อนสัตว์ต่างพูดได้และสัตว์ทั้งหลายล้วนนับถือพระอินทร์เป็นเทพสูงสุด นิทานเริ่มต้นเมื่อวันหนึ่งกระต่ายชวนให้เสือไปกินขนมหวานพื้นบ้านชนิดหนึ่งชื่อ "ข้าวเปียก" ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ได้เข้าเฝ้าพระอินทร์บนสวรรค์

English: A local fable 'The Indra's Dessert' was about two best friends, Tiger and Rabbit. Tak Bai people in the past believed that animals cound speak; moreover, it was believed that Indra was thier most sacred guardian. The story began when there was a time Ribbit invited his friend, Tiger, to find the dessert of Indra or "ข้าวเปียก" that if Tiger eats the dessert, it would bring Tiger to the heaven and meet Indra. This fable has morals taught about friendship, forgiveness, and being cognizant of people's lie.

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

หมู่บ้านตอหลัง หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส