หนองตาโศก

สรุป: 
นิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของหนองน้ำชื่อหนองตาโศก
รายละเอียด: 

ตากับยายยกขนำอยู่ริมหนองน้ำ ฝนตกกบร้อง แกจึงจะไปจับกบก่อนไปแกนั่งกินข้าวอยู่  เมื่อนั่งกินข้าวแล้วแกจึงไปจับกบ ถือไฟใต้แกจ้องดูหาตัวใหญ่ๆ เล็กไม่เอา จ้องดูเห็นดวงตาคู่หนึ่งแกจ้องจะจับคู่นั้น แต่เสือก็จ้องกบคู่นั้นเหมือนกัน สมัยนั้นเสือเยอะพอแกจะจับกบเสือก็ตะปบแก แกเลยตายข้างหนองน้ำ เขาก็เลยเรียกหนองนั้นว่าหนองตาโศก

ตำแหน่งที่ตั้ง: 
รายละเอียดตำแหน่งที่ตั้ง: 

ตําบลด่านชุมพล อําเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด